RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25530/13:39896653 - Practical View on Calibration


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25530/13:39896653
Název v původním jazyce: Practical View on Calibration
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Javůrek, Milan
Tvůrce: Taufer, Ivan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Calibration is one of the most frequently used laboratory procedures. Thanks to immense development of measuring techniques at present, the measurement procedures have become easier both quantitatively and qualitatively, i.e. the precision and correctness of measurements and their speed have increased; hence the amount of experimental data has multiplied. Along with experimental techniques, the techniques of evaluation have also improved: available computer programs cover absolute majority of mathematical evaluation methods. In the profusion of outputs, the application conditions of the methods used are somewhat eluding, and the results obtained often have limited applicability. Therefore, it is necessary to become aware of the fact that for practical use the methods have to be clear, straightforward and exact, i.e. it has to be known what can be neglected as marginal and what cannot.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European International Journal of Science and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2304-9693
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta elektrotechniky a informatiky (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-25530___/01:1
Kontrolní kód: [62163D6C4F14]