RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25530/13:39897411 - Comparative Study of Algorithms for Frontier based Area Exploration and Slam for Mobile Robots


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25530/13:39897411
Název v původním jazyce: Comparative Study of Algorithms for Frontier based Area Exploration and Slam for Mobile Robots
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BC - Teorie a systémy řízení
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Dayanand, V.
Tvůrce: Sharma, Rahul
Tvůrce: Kumar, Gireesh

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Exploration strategies are used to guide mobile robots for map building. Usually, exploration strategies work greedily by evaluating a number of candidate observations on the basis of a utility function and selecting the best one. The core challenge in area exploration is to deploy a large number of robots in an unknown environment, map the environment and establishing an efficient communication between the robots. Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) comes in to add more accuracy and heuristics to the generic area exploration strategies. Addition to SLAM algorithms will improve the performance of the exploration process and map building to a great extend. In this paper a survey of existing approaches in frontier based area exploration and various SLAM algorithms which can be useful for the process of area exploration are discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Applications
Rozsah stran:
ISSN: 0975-8887
Svazek periodika: 77
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 5
DOI: 10.5120/13417-1086

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta elektrotechniky a informatiky (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-25530___/01:1
Kontrolní kód: [054D03A030F6]