RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25530/14:39897688 - CLOUD COMPUTING AND SECURITY OF INFORMATION ASSETS


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25530/14:39897688
Název v původním jazyce: CLOUD COMPUTING AND SECURITY OF INFORMATION ASSETS
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Macháček, Miloslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper deals with cloud computing technology and the protection of information assets in the company. The tools and system for safety management of information assets is presented in the paper. The system design contains a detailed methodology. The use of this methodology will enable effective decision making.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: september 2014
Stát vydavatele periodika: MK - Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta elektrotechniky a informatiky (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-25530___/01:1
Kontrolní kód: [07CE01F1E8AB]