RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216275:25530/14:39898702 - Spatial analysis of thermal aging of overhead power transmission line


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216275:25530/14:39898702
Název v původním jazyce: Spatial analysis of thermal aging of overhead power transmission line
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Md. Mafijul Islam, Bhuiyan
Tvůrce: Musilek, Petr
Tvůrce: Heckenbergerová, Jana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Increased loads on power transmission line impose thermal and mechanical stress risks which can be mitigated by developing computational model for better scheduling of line inspections and maintenance. This book introduces a novel methodology for spatial analysis of conductor thermal aging at three different levels: point, line and area, based on weather data. By utilization this paradigm, the thermal state of an energized transmission line can be visualized which initiates a new dimension in thermal aging research. An advanced model for dynamic re-rating of existing transmission lines is also introdues in the book which helps to reduce the risk of sag of transmission line.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Spatial analysis of thermal aging of overhead power transmission line
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 129
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Pardubice / Fakulta elektrotechniky a informatiky (IČO: 216275)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-25530___/01:1
Kontrolní kód: [78187702B10C]