RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26110/06:PU64092 - Optimal Level of Hierarchy for Multicast in IP Networks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26110/06:PU64092
Název v původním jazyce: Optimal Level of Hierarchy for Multicast in IP Networks
Název česky: Optimální hierarchie pro multicast v IP sítích
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BD - Teorie informace
Rok uplatnění: 2006
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Berka, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: First this annotation describe problems of large number clients and problems of protocol defined from RFC 1350 and 1351. It contains discussion about analytical solution of availability.
Popis česky: Článek obsahuje popis problému s protokoly definovanými dle RFC 1350 a 1351 a obsahuje analytické řešení optimalizace úrovně počtu stupňů hierarchie.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 31-35
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (IČO: 216305)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2007
Systémové označení dodávky dat: RIV07-AV0-26110___/01:1
Kontrolní kód: [E4AE982A8407]