RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26110/09:PU85285 - Comparsion of sensitivity of tests in ecological assessment of sediment extracts from small waterways in suburban landscape


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26110/09:PU85285
Název v původním jazyce: Comparsion of sensitivity of tests in ecological assessment of sediment extracts from small waterways in suburban landscape
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EH - Ekologie - společenstva
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Králová, Helena
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Dobšíková, Radka
Tvůrce: Malá, Jitka
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article deals with the comparison of sensitivity of tests in ecotoxicological assessment of sediment extracts from small water courses in suburban landscape
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku: 1
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-GA0-26110___/02:2
Kontrolní kód: [CF3BC0F0C6DA]