RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26110/12:PU100251 - Credit rating evaluation in the example of construction industry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26110/12:PU100251
Název v původním jazyce: Credit rating evaluation in the example of construction industry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JN - Stavebnictví
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Cetković, Jasmina
Tvůrce: Kneževič, Miloš
Tvůrce: Rutešić, Snežana
Tvůrce: Hanák, Tomáš
Tvůrce: Melović, Boban

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Modern theoretical and methodological framework of credit rating evaluation is based on wider economical-accounting concept of his interpretation, in order to meet new requirements and needs of credit rating evaluation. Successful mix of quantitative and qualitative evaluation of company is solution which increases use value of evaluation and makes it comprehensive. In this work is presented qualitative evaluation of company, i.e. credit rating evaluation in wider sense, in the example of construction. Evaluation is given based on available researches and on level of known and generally accepted, scientific relevant opinions and conclusions, without author's ambition to enters in detailed analysis of every single parameter of evaluation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT
Rozsah stran:
ISSN: 1840-1503
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: BA - Bosna a Hercegovina
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-26110___/02:2
Kontrolní kód: [5A1B72744760]