RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26110/12:PU102921 - Study of a Nuclear Power Plant Containment Damage Caused by Impact of a Plane


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26110/12:PU102921
Název v původním jazyce: Study of a Nuclear Power Plant Containment Damage Caused by Impact of a Plane
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JM - Inženýrské stavitelství
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Němec, Ivan
Tvůrce: Sychrová, Šárka
Tvůrce: Ševčík, Ivan
Tvůrce: Kabeláč, Jaromír
Tvůrce: Weis, Lukáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article is a contribution to the discussion about nuclear safety which has listen after the Fukushima Daiichi nuclear disaster. The paper does not deal with the containment of a particular nuclear power plant, but analyses the impact of an airliner on a containment structure. The following parametric study involving different materials and thicknesses could be used to estimate the extent of damage caused by the impact of plane on any specific planned or existing nuclear power plant containment structure. The knowledge gained from this study might also be applied to the detailed impact analysis of a plane on other particular nuclear power plant containment structures as needed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: international refereed journal of engineering and science
Rozsah stran:
ISSN: 2319-1821
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-26110___/02:2
Kontrolní kód: [ED1E710AF85C]