RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26110/13:PU104138 - Development of Thermal Insulation Plasters for Insulating and Sanitation of Building Constructions


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26110/13:PU104138
Název v původním jazyce: Development of Thermal Insulation Plasters for Insulating and Sanitation of Building Constructions
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JN - Stavebnictví
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Zach, Jiří
Tvůrce: Hela, Rudolf
Tvůrce: Sedlmajer, Martin
Tvůrce: Hroudová, Jitka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Work on thermal insulation of outer structures of buildings is an issue that is often closely associated with moisture sanitation and recovery / sanitation of the damaged layers of outer surface conditioning. In the case of historic buildings or in the case of sanitation aimed at a part of the outer structure only, it is not possible to apply conventional external thermal contact insulation systems (ETICS). Regarding these cases, there is an effective way consisting in application of thermal insulation plasters with high porosity and regulated capillary properties which ensure improvement of thermal and technical properties of the structure, its diffusion openness towards the outside environment. In case of appropriate conditioning of the capillary properties, it can prevent liquid moisture and salt from penetrating toward the outer surface of the structure. The paper describes the results of research that is oriented toward the development of ultra-light thermal insulation plasters on silicate base,
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 1793-8236
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SG - Singapurská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (IČO: 216305)
Dodavatel: MPO
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MPO-26110___/01:1
Kontrolní kód: [9743DF485340]