RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26110/14:PU108129 - Application of new solutions air supply to a standard operating theatre, two-way laminar ceiling panel


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26110/14:PU108129
Název v původním jazyce: Application of new solutions air supply to a standard operating theatre, two-way laminar ceiling panel
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JN - Stavebnictví
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Rubina, Aleš
Tvůrce: Havlíček, Zdeněk
Tvůrce: Hirš, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article presents results from the application of new technologies for air in the operating room. The new technology is due to a change of image flow and elimination of negative air flow in the vicinity of the operating field for the same energy demands, improving the quality and grade is operating field on a standard operating room. The results are presented in a comprehensible form by measuring the particle around the area of the operating room.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Current Research
Rozsah stran:
ISSN: 0975-833X
Svazek periodika: 2014
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26110___/01:1
Kontrolní kód: [27533296B581]