RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26110/14:PU110957 - The effect of water/cement ratio on the sulfate corrosion of fine grained concrete


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26110/14:PU110957
Název v původním jazyce: The effect of water/cement ratio on the sulfate corrosion of fine grained concrete
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JN - Stavebnictví
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Vyšvařil, Martin
Tvůrce: Rovnaníková, Markéta
Tvůrce: Bayer, Patrik

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper is focused on the sulfate attack on fine grained concrete where the effect of 0.5% sulfuric acid emulating MICC and also effect of solution simulating sewage water on the concrete samples with three different water/cement ratios (w/c = 0.4, 0.45 and 0.5) have been investigated. After 1, 3 and 6 months of the corrosive treatment the content of sulfate ions and pH values in several layers of specimens were determined. It was found that the sulfate ions penetrate into concrete to maximum depth of 20 mm and the pH of the aqueous leaches of particular layers of the samples was reduced to 11.92 at the most. Thus, the conditions for the depassivation of reinforcement were not met.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Research in Engineering and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2319-1163
Svazek periodika: 2014 (03)
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: Special Is
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-GA0-26110___/01:1
Kontrolní kód: [9B46F453915D]