RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26110/14:PU113791 - Comparison of Fatigue Parameters of Alkali-Activated and Ordinary Portland Cement Based Concretes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26110/14:PU113791
Název v původním jazyce: Comparison of Fatigue Parameters of Alkali-Activated and Ordinary Portland Cement Based Concretes
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JM - Inženýrské stavitelství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Seitl, Stanislav
Tvůrce: Bílek, Vlastimil
Tvůrce: Keršner, Zbyněk

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Concretes used in civil structures are usually made on ordinary Prtland cement (OPC) base. Alkali activated concrete (ACC) are considered as a perspective building material. They show high strength, good durability, and good resistance to aggressive agents etc. This paper introduces the values of the basic fatigue parameters of both concretes; the alakali-activated concrete is prepared as a new potential material for the potential production of concrete elements developed by ZPSV, a.s. company. The concrete mixtures have a similar using and therefore the fatigue parameters can be compared. To this aim, specimens were prepared and tested under static (compressive strength) and cyclic loading (fatigue parameters Wohler curve). The experimentally obtained results /both mechanical and fatigue) of both concretes are compared and the suitability of these types of composites for its application is discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Research in Engineering and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2321-7308
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 13
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26110___/01:1
Kontrolní kód: [8957FB63F118]