RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26210/08:PU77481 - CONCURRENT AND MODERN APPROACHES FOR DESIGNING


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26210/08:PU77481
Název v původním jazyce: CONCURRENT AND MODERN APPROACHES FOR DESIGNING
Název česky: Současné a mederní metody konstruování
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Dosedla, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper deals with concurrant and modern approaches for designing and aspects which don't allow to use Systematic designing approach in practise.
Popis česky: Článek se zabývá současnými a moderními způsoby konstruování. Součástí článku jsou aspekty, které zatím neumožňují hromadné využití systémového konstruování v praxi.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Applied Engineering Research
Rozsah stran:
ISSN: 0973-4562
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-26210___/03:3
Kontrolní kód: [B7D490DBF096]