RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26210/13:PU103899 - An asymptotic estimate for linear delay differential equations with power delayed arguments


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26210/13:PU103899
Název v původním jazyce: An asymptotic estimate for linear delay differential equations with power delayed arguments
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Tomášek, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper gives an analysis of asymptotic behaviour of linear differential equation with several delayed terms. There are considered power function coefficients in the equation. Delayed arguments are in the form of power functions with powers from interval (0,1). Some asymptotic estimates are derived and illustrated by several examples.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Advances in Dynamical Systems and Applications (ADSA)
Rozsah stran:
ISSN: 0973-5321
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-GA0-26210___/01:1
Kontrolní kód: [EE312B0CAACA]