RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26210/13:PU106486 - Study of Formability of Coated Sheets from the Plasma Chemical Pretreatment of Surfaces


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26210/13:PU106486
Název v původním jazyce: Study of Formability of Coated Sheets from the Plasma Chemical Pretreatment of Surfaces
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Dvořák, Milan
Tvůrce: Schwarzer, Emil

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Coated steel sheets with different paints and coatings extend to most industries and decide about the quality and functional reliability goods. Protective coatings have an irreplaceable role in a wide range in using of construction materials.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)
Rozsah stran:
ISSN: 2277-3754
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26210___/01:1
Kontrolní kód: [EE3D8BC81AC9]