RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/06:PU58520 - Spectral Characteristics of Vocal Tract for Speaker Recognition


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/06:PU58520
Název v původním jazyce: Spectral Characteristics of Vocal Tract for Speaker Recognition
Název česky: Spektrální charakteristiky hlasového traktu pro rozpoznávání mluvčích
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2006
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Sigmund, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The basic idea of the presented approach is to evaluate a spectral characteristics corresponding to the anatomy of the speaker´s vocal tract independently of the actually pronounced phoneme. The procedure for determining the speaker-specific average spectrum is based on the LPC approach. The evaluated method is suitable for both text-dependent and text-independent speech signal processing.
Popis česky: Hlavním cílem uváděné metody jsou spektrální charakteristiky, které odpovídají anatomii hlasového traktu mluvčího nezávisle na právě vyslovovaném fonému. Procedura získání specifického spektra mluvčího vychází z metody LPC. Vytvořená metoda je vhodná prořečový signál závisle i nezávisle na textu.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 17-19
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1A
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2006
Systémové označení dodávky dat: RIV06-MSM-26220___/03:3
Kontrolní kód: [63411FF64991]