RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/06:PU63664 - Error propagation in various cipher block modes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/06:PU63664
Název v původním jazyce: Error propagation in various cipher block modes
Název česky: Šíření chyb v různých módech blokové šifry
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2006
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Burda, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper, we examine the problem of error propagation in various cipher block modes. We analyze the modes which are used for link encryption devices, i.e. ECB, CBC, CFB, OFB and CRT modes. The dependence between input and output error probability of the modes is derived in the paper. The results obtained can be used to choose the block cipher and its mode or to find the threshold channel error probability.
Popis česky: V článku je zkoumána problematika šíření chyb v provozních režimech blokové šifry. K analýze byly vybrány režimy, které jsou používány u linkových šifrátorů, tj. režimy ECB, CBC, CFB, OFB a CRT. V článku jsou uvedeny závislosti mezi výstupní a vstupní chybovostí šifrátoru a závislosti mezi koeficientem šíření chyb a vstupní chybovostí. Získané výsledky lze použít k volbě vhodného typu šifry a jejího provozního režimu nebo k určení mezní chybovosti přenosového kanálu.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 235-239
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2007
Systémové označení dodávky dat: RIV07-MSM-26220___/03:3
Kontrolní kód: [113B00159A81]