RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/07:PU66633 - The improvement of the method for digital image watermarking in frequency domain using BCH codes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/07:PU66633
Název v původním jazyce: The improvement of the method for digital image watermarking in frequency domain using BCH codes
Název česky: Inovovaná metoda pro digitální vodoznačení obrazu ve frekvenční doméně pomocí BCH kódů
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Číka, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper describes the new method of the digital image watermarking. The method appears from the basic frequency domain watermarking method which is developed by Koch&Zhao. The error correction codes improve the basic watermarkning method, and the watermark inside the image after its application is more robust against JPEG compression. The graphs and tables with results are occurred in this paper too.
Popis česky: Článek popisuje novou metodu vodoznačení obrazu. Vyvinutá metoda vychází ze základní metody vodoznačení ve frekvenční oblasti Koch&Zhao. Tuto metodu zdokonaluje protichybový korekční BCH kód. Vodoznak je pomocí tohoto kódu zabezpečen. V článku jsou uvedeny naměřené výsledky po kompresi JPEG.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 151-154
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2007
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2007
Systémové označení dodávky dat: RIV07-MSM-26220___/03:3
Kontrolní kód: [3C401F3BABCE]