RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/07:PU68010 - Spectral Analysis of Speech under Stress


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/07:PU68010
Název v původním jazyce: Spectral Analysis of Speech under Stress
Název česky: Spektrální analýza stresové řeči
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Sigmund, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper deals with speech signal as significant indicator of psychological stress.
Popis česky: Článek pojednává o řečovém signálu jako významném indikátoru na určení psychologického stresu.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 170-172
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2007
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [FBD7CE7A9BB1]