RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/07:PU70260 - One Source Multicast Model Using RTP in NS2


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/07:PU70260
Název v původním jazyce: One Source Multicast Model Using RTP in NS2
Název česky: NS2 simulacní model s jedním zdrojem používající RTP protokol
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BD - Teorie informace
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Šimek, Milan
Tvůrce: Burget, Radim
Tvůrce: Komosný, Dan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The simulation models in general are irreplaceable tools for testing and validating of the present or the proposed algorithms. This paper deals with the design of the multicast model with the one source using the RTP (Real Time Protocol) transport protocol for data delivering to the great number of receivers. The simulation results show the present situation in the sharing of control bandwidth for RTCP feedback reports among all multicast receivers. The main object is to propose the efficient multicast model in the ns2 for the new feedback algorithm implementation.
Popis česky: Clánek popisuje návrh simulacního modelu s protokolem RTP v prostredi Network Simulator. Je predevším zameren na simulaci závislosti doby odezvy RTCP feedback reportu na poctu uživatelu.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 69-74
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-GA0-26220___/02:2
Kontrolní kód: [1CF932B87FBA]