RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/07:PU70459 - Resynchronization interval of self-synchronizing modes of block ciphers


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/07:PU70459
Název v původním jazyce: Resynchronization interval of self-synchronizing modes of block ciphers
Název česky: Resynchronizační interval samosynchronizujících režimů blokových šifer
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Burda, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In some communication systems, some of the transmitted bits or bit groups are lost or, on the contrary, repeated. Lost or repeated bits or bit groups are called slips. In the case of cipher transmission, these slips produce a loss of the synchronization between transmitter and receiver, which is accompanied by the loss of the information being transmitted. Self-synchronizing modes of block ciphers are used for the elimination of this phenomenon. An important characteristic of these mode types is the average number of bits that were transmitted between the end of the slip and the moment of synchronization recovery - so-called resynchronization interval. In this paper, the probability distribution of the occurrence of a synchronization sequence in the cryptogram is derived first. On this basis, formulas for computing the resynchronization interval of OCFB and modified SCFB statistical self-synchronizing modes of block ciphers are then derived. The formulas obtained are compared with the formula for the
Popis česky: Samosynchronizující provozy blokových šifer umožňují automatickou resynchronizaci šifrového spoje v případě občasných ztrát nebo duplikací přenášených bitů. V článku jsou vysvětleny samosynchronizující provozy CFB, OCFB a SCFB. Pro tyto provozy jsou odvozeny vztahy pro výpočet jejich resynchronizační vzdálenosti. Získané výsledky lze využít k výběru vhodného samosynchronizujícího provozu blokové šifry.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 8-13
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [87707022549C]