RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/07:PU71049 - Modification of the OCFB mode for fast data links


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/07:PU71049
Název v původním jazyce: Modification of the OCFB mode for fast data links
Název česky: Modifikace OCFB provozu pro vysokorychlostní spoje
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Burda, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper, we describe and analyze a blocked OCFB (so-called BOCFB) mode. This mode is a modification of the self-synchronizing OCFB mode, which consists in the following three adaptations. First, at the beginning of a new keystream generation, the detector of the synchronizing sequence is blocked for the period of transmitting r symbols. Second, if the last r symbols remain in the keystream block, then the generation of a new keystream block is initiated. Third, the synchronization sequence is only one bit long. In the BOCFB mode, there is r-times more time available for the keystream block generation than in the OCFB mode while simultaneously the self-synchronizing ability is preserved. For this reason, the BOCFB mode can be useful in fast data links.
Popis česky: Tématem článku je blokovaný OCFB (tzv. BOCFB) provoz. Tento provoz je modifikace samosynchronizujícího provozu OCFB, která spočívá v následujících třech úpravách. Za prvé, detektor synchronizační sekvence je na počátku generování nového hesla zablokován na dobu přenosu r symbolů. Za druhé, pokud z bloku hesla zůstává posledních r symbolů, tak je zahájeno generování nového bloku hesla. A za třetí, synchronizační sekvence má délku jediného bitu. V režimu BOCFB je na generování bloku hesla r-krát více času než v případě režimu OCFB a současně je zachována schopnost samosynchronizace. Z tohoto důvodu je režim BOCFB výhodný pro vysokorychlostní datové spoje. V článku je režim BOCFB podrobněji popsán a jsou odvozeny jeho výkonnostní charakteristiky.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 228-232
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [FF159B5C0F34]