RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/07:PU71057 - Transmitting Hierarchical Aggregation Information Using RTCP Protocol


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/07:PU71057
Název v původním jazyce: Transmitting Hierarchical Aggregation Information Using RTCP Protocol
Název česky: Přenos informace hierarchické agregace s využitím RTCP protokolu
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BD - Teorie informace
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Šimek, Milan
Tvůrce: Komosný, Dan
Tvůrce: Burget, Radim

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The current state of the RFC 3550 RTP/RTCP standard is not optimal for large-scale streaming sessions employing source-specific multicast and is currently the subject of research in many research laboratories. The most promising optimization for the RTP/RTCP protocol seems to be hierarchical aggregation [2], [3], [5], [6], [10], [11]. However, hierarchical aggregation has not yet completely solved the problem of hierarchical structure organization. The answer can be a Tree Transmission Protocol (TTP), which seems to be flexible and powerful but quite demanding to implement. This text deals with a different approach that tries to maximally utilize the features of current standards.
Popis česky: Rozšíření standardu RTCP o možnost vysílání prostřednictvím hierarchické agregace.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran: 27-31
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [5447E9F061F8]