RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU74847 - The Optical Modulation Format Impact on Polarization Mode Dispersion


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU74847
Název v původním jazyce: The Optical Modulation Format Impact on Polarization Mode Dispersion
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Kyselák, Martin
Tvůrce: Dorociak, Petr
Tvůrce: Filka, Miloslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article describes the impact of polarization mode dispersion on optical fibre link. There is analysed PMD effect of bit error rate on optical channel, on modulating signal and on close of eye diagram. All article calculates only with losses that are caused of polarization mode dispersion. It is not calculated with losses that are caused of chromatic dispersion and attenuation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2008
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [4352EB17E57A]