RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU75062 - Enhancement in the Protection of Transmitted Data


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU75062
Název v původním jazyce: Enhancement in the Protection of Transmitted Data
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Křivánek, Vítězslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Nowadays and undoubtedly also in the future, modern communication technologies are marked with a tendency towards constant increase in the speed of data transmission. During such transmissions new problems originate which need to be eliminated. An ever more pressing issue are burst-forming errors caused by increases in the transmission speed. One of the main tasks is to find adequate coding and error correction. The presented article focuses on the enhancement of protection of the transmitted data and on the search for alternative solutions to the correction of burst errors with respect to the existing methods.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [E4193B6E6A11]