RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU76195 - Gender Distinction Using Short Segments of Speech Signal


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU76195
Název v původním jazyce: Gender Distinction Using Short Segments of Speech Signal
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Sigmund, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper presents and discusses an approach to automatic gender distinction in a short segment of normally spoken continuous speech. In order to see which phonemes are effective for gender recognition, we analyzed individual vowels. Two different simple identifiers based on selected mel-frequency cepstral coefficients were evaluated. For text-independent analysis, the speech duration of 500 ms was sufficient to identify male/female speakers with the accuracy of more than 93%. Automatic estimation of speaker's gender by her/his voice is an important factor to realize high-quality dialogue systems.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [5C27107CD252]