RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU76822 - Data Gathering Model for Wireless Sensor Networks Based on the Hierarchical Aggregation Algorithms for IP Networks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU76822
Název v původním jazyce: Data Gathering Model for Wireless Sensor Networks Based on the Hierarchical Aggregation Algorithms for IP Networks
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BD - Teorie informace
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Šimek, Milan
Tvůrce: Komosný, Dan
Tvůrce: Burget, Radim
Tvůrce: Morávek, Patrik
Tvůrce: Sá Silva, Jorge
Tvůrce: Silva, Ricardo

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper deals with the data gathering in the sessions with the large number of end nodes. This situation can be represented by the networks with the IPTV service or by the monitoring process in the large-scale wireless sensor networks. The main aim of this paper is to propose and investigate the implementation of the Tree Transmission Protocol for IP networks into the restricted wireless sensor networks.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [679DAEF426A0]