RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU76979 - Connectivity in a wireless sensor network


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU76979
Název v původním jazyce: Connectivity in a wireless sensor network
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Mácha, Tomáš
Tvůrce: Stančík, Peter
Tvůrce: Novotný, Vít

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper, the issue of full connection probability and network efficiency using a minimum number of nodes in wireless sensor networks is addressed. We investigate the network characteristics through a number of simulations in Matlab. Using various input parameters, we try to approximate four realistic scenarios: a football pitch, a forest, a building and a tunnel. We also examine the impact of different parameters on the full connection probability (sensors scattering model, path loss model, Tx / Rx powers and observer placement).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2008
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [8007EBE355AE]