RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU76983 - Visualization of a Hierarchical Aggregation in the IPTV Network Environment


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU76983
Název v původním jazyce: Visualization of a Hierarchical Aggregation in the IPTV Network Environment
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BD - Teorie informace
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Morávek, Patrik
Tvůrce: Komosný, Dan
Tvůrce: Jelínek, Mojmír
Tvůrce: Šimek, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper explains basic principles of multimedia transmission to wide range of user trough Internet. There is an overview of advantages and possibilities of IPTV in general, hierarchical aggregation possible usage and description of signalization management of IPTV system and its challenges. Main part of this paper is focussed on TTP protocol, gathering information and visualization of signalization tree structure.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [36BA379C38D7]