RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU77009 - Advantage of Hierarchical Aggregation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU77009
Název v původním jazyce: Advantage of Hierarchical Aggregation
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JC - Počítačový hardware a software
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Müller, Jakub
Tvůrce: Komosný, Dan
Tvůrce: Burget, Radim
Tvůrce: Morávek, Patrik

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Running a service for millions of clients based on Real-Time Protocol/Real-Time Control Protocol (RTP/RTCP) entails a huge amount of data periodically generated by the clients. These data have to be transferred to the sender as soon as possible because of the quality measurement of the real-time service. The solution lies in the hierarchical aggregation and the summarization in a feedback channel. Based on these requirements a new type of a protocol will be presented in this paper.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2008
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [9EBA8B449971]