RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU77129 - Best Effort Hierarchical Aggregation Tree for IPTV Signaling


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU77129
Název v původním jazyce: Best Effort Hierarchical Aggregation Tree for IPTV Signaling
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JC - Počítačový hardware a software
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Burget, Radim
Tvůrce: Komosný, Dan
Tvůrce: Müller, Jakub

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: For the kind of applications such as IPTV a support of interaction between content provider and subscribers is a big challenge for the coming years. This paper extends the hierarchical aggregation method for determining as structure of hierarchical tree in more practical manner and describes TTP protocol, which should realize session communication.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2008
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [DC6DB72CDC23]