RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU77152 - A Secure System for Data Collection in GSM Networks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU77152
Název v původním jazyce: A Secure System for Data Collection in GSM Networks
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Koutný, Martin
Tvůrce: Mišurec, Jiří
Tvůrce: Mlýnek, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article is focused on the design and realization of secure long-line data connection in GSM network. The developing module Motorola MPC860 was used in this solution. This module is based on the operating system Linux. This operating system became the basis for the script development in the realization of automated long-line measuring system in GSM networks. The GSM modem Siemens MC39i is implemented in this system with a view to communication with mobile operator. This system enables data transmission by the help of GPRS technology. The secure communication is implemented by VPN connection between particular communication endpoints and the server.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [DC0F638A6E59]