RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU77169 - New Analytical Model of Distributed Coordination Function


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU77169
Název v původním jazyce: New Analytical Model of Distributed Coordination Function
Název česky: New Analytical Model of Distributed Coordination Function
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: cze - čeština
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Kovář, Petr
Tvůrce: Novotný, Vít

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Wireless access networks of various types are the most frequently used technologies in the last mile solution i.e. bringing connectivity to the customer or end user. Wireless connections are also increasingly used inside buildings instead of cables, mainly in cases where the support of mobile users is needed. They are mostly using notebooks, organizers and PDAs for an access to company intranet by Wi-Fi technology. More often than beforewireless IP phonesare also used with Wi-Fi. The systems for measuring and controlling the quality of service are needed more and more. The 802.11b and 802.11g standards defineas one of wireless media the function called Distributed Coordination Function. It is based on the random principle and ensures rightful access to media. 802.11e contains the Enhanced Distributed Coordination Function, which can provide prioritized access for time critical traffic. The objective of the paper is to mathematically represent the Distributed Coordination Function such that it can be u
Popis česky: Wireless access networks of various types are the most frequently used technologies in the last mile solution i.e. bringing connectivity to the customer or end user. Wireless connections are also increasingly used inside buildings instead of cables, mainly in cases where the support of mobile users is needed. They are mostly using notebooks, organizers and PDAs for an access to company intranet by Wi-Fi technology. More often than beforewireless IP phonesare also used with Wi-Fi. The systems for measuring and controlling the quality of service are needed more and more. The 802.11b and 802.11g standards defineas one of wireless media the function called Distributed Coordination Function. It is based on the random principle and ensures rightful access to media. 802.11e contains the Enhanced Distributed Coordination Function, which can provide prioritized access for time critical traffic. The objective of the paper is to mathematically represent the Distributed Coordination Function such that it can be u
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2008
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [4C3D1280EC94]