RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU77632 - Interference in data communication over narrow-band PLC


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU77632
Název v původním jazyce: Interference in data communication over narrow-band PLC
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Mišurec, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Interference in narrow band PLC is discussed in the paper. In power lines, interference gratly affects the attainable data rate and reliability. The spectrum of signals measured for different interferecne sources is shown and thus potential problems in communication can be inferred and possibilities of improving data transfer in given area of PLC can be focused on.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2008
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [EBC747119FBE]