RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/08:PU77747 - Threat analysis based on the graph of elementary threats.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/08:PU77747
Název v původním jazyce: Threat analysis based on the graph of elementary threats.
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Burda, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: At present, an analysis based on the threat tree is used for analysis of threats to information systems. Orientation to a single threat is a characteristic feature of this method. If the analysis is more extensive, then a threat tree is created for each single threat. This solution causes a complicated influence analysis of the partial threats that occur in several trees. In this paper, a method for threat analysis is described which enables a complex influence analysis of partial threats and a choice of optimal set of security countermeasures.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [A5D66BF2F499]