RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/09:PU83813 - Performance Evaluation of Quality of Service Assurance in MPLS Networks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/09:PU83813
Název v původním jazyce: Performance Evaluation of Quality of Service Assurance in MPLS Networks
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Hošek, Jiří
Tvůrce: Molnár, Karol
Tvůrce: Růčka, Lukáš
Tvůrce: Komosný, Dan
Tvůrce: Vlček, Martin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper introduces the main features of the mechanism of Multiprotocol Label Switching (MPLS) and evaluates the behaviour of MPLS implementation in current IP networks with respect to Quality of Service support. For this purpose a simulation model was created to examine several aspects of service differentiation in MPLS networks and to evaluate mutual influences of transmission parameters for different traffic classes.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 2009
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [1176535E8B3A]