RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/10:PU86058 - Comparing performance of FH and AFH systems


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/10:PU86058
Název v původním jazyce: Comparing performance of FH and AFH systems
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Pust, Radim
Tvůrce: Burda, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this article is to compare the performance of AFH with the FH technique, using a mathematical model. The performance criterion for comparing the systems is the probability of collision between the communication system and the static or dynamic jammer in the communication band. The proposed model allows assessing the benefit of the AFH technique compared with FH. Using the model, it is possible to optimize AFH systems for the supposed number and type of jammers.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [F5E05BFCEDF6]