RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/11:PU92489 - Rapid and Ultrasensitive Method for Determination of Phytochelatin2 using High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/11:PU92489
Název v původním jazyce: Rapid and Ultrasensitive Method for Determination of Phytochelatin2 using High Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 11
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Škutková, Helena
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Sobrová, Pavlína
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Zehnálek, Josef
Tvůrce: Havel, Ladislav
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Provazník, Ivo
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Plants respond to heavy metal toxicity in a variety of different ways including synthesis of phytochelatins. The synthesis of phytochelatins is catalyzed by gama-Glu-Cys dipeptidyl transpeptidase named as phytochelatin synthase (PCS). The main aim of this study was to optimize high performance liquid chromatography coupled with electrochemical detector for determination of phytochelatin2. The optimized procedure was subsequently used for determination of the mentioned molecules with special attention aimed at the possibility to determine PC2 after activation of PCS in the tobacco BY-2 cells treated with different concentrations of cadmium(II) ions.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 2011 (6)
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [E9797F56D8F0]