RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/11:PU92635 - Influence of Zinc(II) and Copper(II) Ions on Streptomyces Bacteria Revealed by Electrochemistry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/11:PU92635
Název v původním jazyce: Influence of Zinc(II) and Copper(II) Ions on Streptomyces Bacteria Revealed by Electrochemistry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Majzlík, Petr
Tvůrce: Stráský, Andrej
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Němec, Miroslav
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Zehnálek, Josef
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Provazník, Ivo
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Heavy metals are toxic and can be harmful for organisms. For this reason, a number of organisms including bacteria develop processes which are able to withstand the effects of these pollutants. An accumulation of heavy metals in different bacterial strains in soil has been observed and could be used in the process of remediation of soils contaminated by heavy-metal-pollutants. In this study, Streptomyces, well known for their capacity to accumulate heavy metals from the environment, were selected.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 2011
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 21
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [57EEB20C2576]