RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/11:PU93018 - Control of Network Operation Generator from OPNET Modeler Environment


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/11:PU93018
Název v původním jazyce: Control of Network Operation Generator from OPNET Modeler Environment
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Hošek, Jiří
Tvůrce: Bartl, Milan
Tvůrce: Molnár, Karol

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article concerns interfacing OPNET Modeler simulations with a network operation generator. Data are extracted from the OPNET simulation, and the network operation generator (IxChariot), which generates data flow in real network, is controlled by these data. Creating a middleware application transmitting data from OPNET to IxChariot is described.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 11
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [F39A980EB5A6]