RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/11:PU93845 - Multi-criteria analysis (MCA) for evaluation of intelligent installation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/11:PU93845
Název v původním jazyce: Multi-criteria analysis (MCA) for evaluation of intelligent installation
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Haluza, Miroslav
Tvůrce: Macháček, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Because the electrical installations are nowadays a lot of options and variants, it is necessary to evaluate these complex installation process from several perspectives and objectively. Due to the complexity of evaluation of electrical installation is design a methodology that uses multi-criteria analysis - MCA.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Advances in Engineering & Technology (IJAET)
Rozsah stran:
ISSN: 2231-1963
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [AB8C87DF98D3]