RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/11:PU95206 - Modeling of Power Line Transfer of Data for Computer Simulation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/11:PU95206
Název v původním jazyce: Modeling of Power Line Transfer of Data for Computer Simulation
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Mišurec, Jiří
Tvůrce: Orgoň, Miloš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper deals with problems of data communication over power lines. This technology is referred to as PLC (Power Line Communication). A wider deployment of this technology in practice is currently hampered by a number of drawbacks. They are, in particular, interference with useful signal on lines, interference radiation, limited range of useful signal, and power grid elements that affect the transfer. It results from an analysis of partial problems that it is of advantage to have available a computer model of power line, which would enable simulating appropriately the data transfer over power lines. Two different, in a way conflicting, requirements need to be reconciled. Primarily, power lines are not designed for data transfer while data lines, in turn, are not adapted for power transmission. Although the two types of line are represented by the same parameters, their operation is completely different. A number of papers have been devoted to potential models of power lines for data communication. T
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS)
Rozsah stran:
ISSN: 2076-0930
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [BA50A6C2EFC5]