RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/13:PU103052 - Preprocessing and Classification of Electrophoresis Gel Images Using Dynamic Time Warping


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/13:PU103052
Název v původním jazyce: Preprocessing and Classification of Electrophoresis Gel Images Using Dynamic Time Warping
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Škutková, Helena
Tvůrce: Vítek, Martin
Tvůrce: Křížková, Soňa
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Provazník, Ivo

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The automation of a classification process of electrophoresis gel images is a difficult task. The result highly depends on quality of gel image digitization and on imprecisions in an electrophoretic process. The methodology proposed in the paper helps to remove most of gel image distortions and effectively overcomes the problem of non-uniform electrophoretic process.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 2013(8)
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-26220___/01:1
Kontrolní kód: [182550146DCF]