RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/13:PU103714 - A Detailed Study on the Moduli Number Effect on RNS Timing Performance


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/13:PU103714
Název v původním jazyce: A Detailed Study on the Moduli Number Effect on RNS Timing Performance
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Younes, Dina
Tvůrce: Šteffan, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper studies the effect of the moduli number within a moduli set on the overall speed of the residue number system (RNS). Choosing a proper moduli set greatly affects the performance of the whole system. The widely known issue is that as the number of moduli increases the speed of the residue arithmetic units (RAUs) increases, whereas the residue-to-binary converters (RCs) become slower and more complex. Thus, we carried out a detailed study on different moduli sets with different moduli number and different dynamic ranges (DRs) and compared timing performance of systems based on them in order to determine the moduli number effect on the overall RNS timing performance and find out the most efficient set for each DR.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences
Rozsah stran:
ISSN: 2079-8407
Svazek periodika: 2013
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MPO
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MPO-26220___/02:2
Kontrolní kód: [8FE31AD48FFB]