RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/13:PU104158 - Design and Implementation A Digital Sine-Cosine Generator Based FPGA


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/13:PU104158
Název v původním jazyce: Design and Implementation A Digital Sine-Cosine Generator Based FPGA
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Nouman, Ziad
Tvůrce: Knobloch, Jan
Tvůrce: Klíma, Bohumil

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article proposes a new way to generate a sine and cosine waves based FPGA. These signals can be used to generate a PWM signals that can be used in SDR and DSP. It can be used in control system like control DC and AC motors. The problem is how can generate a sine and cosine waves that are composed of the positive and negative part. Any hardware accepts the values 0, 1 and can't accept the negative values, we used the mode two's components of numbers to represent the positive and negative samples and converted these results to decimal numbers, and we shifted a one half wave 8 bit to obtain the wave without distortion. We used MATLAB to generate the data of sine and cosine wave. We saved the data in ROM memory using VHDL language and we applied the results onto board spartan-3A FPGA.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
Rozsah stran:
ISSN: 2249-8958
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [1A113CCCCA81]