RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/13:PU104183 - Efficient Reverse Converter and Residue Comparator Based on a Novel Algorithm for Reverse Conversion


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/13:PU104183
Název v původním jazyce: Efficient Reverse Converter and Residue Comparator Based on a Novel Algorithm for Reverse Conversion
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Younes, Dina
Tvůrce: Šteffan, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper presents a novel algorithm for performing reverse conversion in the residue number system (RNS) based on the moduli set {2n – 1, 2n, 2n + 1}. The majority of the papers regarding the reverse converters are principally based on one of the following algorithms; the mixed radix conversion (MRC), the Chinese remainder theorem (CRT) and the new Chinese remainder theorems (new CRTs). The proposed algorithm is simpler and does not require multiplicative inverses neither performing multiplication operations. Moreover, a residue to binary converter and a residue comparator based on the proposed algorithm are presented too. The proposed components provide attractive characteristics in systems with medium to large dynamic ranges. They can operate at considerably higher frequencies than their counterparts can. The proposed reverse converter and residue comparator are implemented on Spartan-3E FPGA. The implementation results and comparisons proved the efficiency and superiority of the proposed algori
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science Issues
Rozsah stran:
ISSN: 1694-0784
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: MU - Mauricijská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MPO
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MPO-26220___/02:2
Kontrolní kód: [8C68B85E6CA8]