RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/13:PU104186 - New Composite Cathode Materials for Li/S Batteries: A Review


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/13:PU104186
Název v původním jazyce: New Composite Cathode Materials for Li/S Batteries: A Review
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Straková Fedorková, Andrea
Tvůrce: Oriňáková, Renáta
Tvůrce: Čech, Ondřej
Tvůrce: Sedlaříková, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: New Composite Cathode Materials for Li/S Batteries: A Review, review of new cathode materials for Li/S batteries
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [5D69F2C6F20E]