RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/13:PU105751 - A Universal Frame of Access Control in Computer Networks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/13:PU105751
Název v původním jazyce: A Universal Frame of Access Control in Computer Networks
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Burda, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In the paper, the classification of access control (AC) systems and AC networks is proposed. This classification facilitates the description and security analysis of complex AC systems and networks. The applicability of the proposed terminology and classification is illustrated in the description of a representative range of AC systems and networks. On the basis of this description, we can state that existing solutions of access control use various communication protocols, various message formats, and are intended for various scenarios. The user's access to assets and the cooperation between authorities are complicated by this fact. In the paper, a concept of a universal frame for access control in computer networks is proposed. This frame is based on the idea that all devices of a computer network are equipped with autonomous AC systems (the so-called AC portal), and that these portals can mutually cooperate via a common ACP protocol. The AC portal controls the access of other devices to the assets
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computer Science and Network Security
Rozsah stran:
ISSN: 1738-7906
Svazek periodika: 13
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: KR - Korejská republika
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26220___/01:1
Kontrolní kód: [DEAB7C3A084B]