RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/13:PU106929 - Cryptography in ultra-low power Microcontroller MSP430


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/13:PU106929
Název v původním jazyce: Cryptography in ultra-low power Microcontroller MSP430
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Fujdiak, Radek
Tvůrce: Mlýnek, Petr
Tvůrce: Mišurec, Jiří
Tvůrce: Rášo, Ondřej

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article describes an implementation for the method from Texas Instruments for a random number generator in the ultra-low power microcontroller MSP430x5xx Families and the analysis of this generator in the concrete microcontroller MSP430f5438A. The generator may be used to generate numbers for cryptography security methods (for example in the cryptosystem Diffie-Hellman). A short theoretical introduction to the cryptography generators, a description of implementation, some practice examples and an analysis (and its description) for con-crete example of the generator are provided in this article.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering Trends and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2231-5381
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: TA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-TA0-26220___/01:1
Kontrolní kód: [92AAA73F190B]