RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216305:26220/14:PU105839 - Cryptographic Sequence Generators for Stream Cipher and Their Behavioral Description


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216305:26220/14:PU105839
Název v původním jazyce: Cryptographic Sequence Generators for Stream Cipher and Their Behavioral Description
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Oujezský, Václav
Tvůrce: Škorpil, Vladislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Abstract - this article deals with the implementations of cryptographic pseudorandom sequential generators stream ciphers that use linear feedback registers in programmable logic circuits by using hardware language description. Finally are provided tests to verifying pseudorandom generators.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering
Rozsah stran:
ISSN: 2277-128X
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (IČO: 216305)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-26220___/02:2
Kontrolní kód: [69E331006A94]